ΕΞΑΓΩΓΗ

Η εταιρεία ATTICA PLAST δραστηριοποιείται στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Βαλκανική αγορά.

Το τμήμα εξαγωγών της εταιρείας έχει βάλει σαν πρωταρχικό στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας των προϊόντων μας στις εκάστοτε αγορές μέσα από την εκμετάλλευση ευκαιριών που θα δημιουργηθούν.

Παράλληλα, αναζητούνται συνεχώς νέες ευκαιρίες συνεργασίας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Comments are closed.